Презентация - "Бързодействие и оптимизация на кода"

Презентация към лекцията "Бързодействие и оптимизация на кода" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).