Презентация - "Рефакториране"

Презентация към лекцията "Рефакториране" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).