Презентация - "Инструменти за разработка"

Презентация към лекцията "Инструменти за разработка" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).