Презентация - "Основи на софтуерното инженерство"

Презентация към лекцията "Основи на софтуерното инженерство" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).