Презентация - "Основи на QA"

Презентация към лекцията "Основи на QA" от курса Качествен програмен код - част 2 (септември 2016).