Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).