Презентация - "CSS Presentation"

Презентация към лекцията "CSS Presentation" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).