Презентация - "Препроцесори за CSS: SASS"

Презентация към лекцията "Препроцесори за CSS: SASS" от курса CSS стилизиране (ноември 2016).

Loading...