Презентация - "Дефиниране на класове"

Презентация към лекцията "Дефиниране на класове" от курса Училищна академия: Обектно-ориентирано проргамиране с TypeScript.