Презентация - "Основни принципи в ООП - Наследяване, Абстракция, Полиморфизъм, Енкапсулация"

Презентация към лекцията "Основни принципи в ООП - Наследяване, Абстракция, Полиморфизъм, Енкапсулация" от курса Училищна академия: Обектно-ориентирано проргамиране с TypeScript.