Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).