Презентация - "Дефиниране на класове - част 1"

Презентация към лекцията "Дефиниране на класове - част 1" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).