Презентация - "Разширяващи методи, делегати, ламбда и LINQ"

Презентация към лекцията "Разширяващи методи, делегати, ламбда и LINQ" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).