Презентация - "Принципи на ООП - част 1"

Презентация към лекцията "Принципи на ООП - част 1" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).