Презентация - "Обща система от типове в .NET"

Презентация към лекцията "Обща система от типове в .NET" от курса Обектно-ориентирано програмиране (декември 2016).