Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).

Loading...