Презентация - "Въведение в Javascript"

Презентация към лекцията "Въведение в Javascript" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).

Loading...