Презентация - "Типове данни и променливи"

Презентация към лекцията "Типове данни и променливи" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).