Презентация - "Оператори и изрази"

Презентация към лекцията "Оператори и изрази" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).