Презентация - "Масиви"

Презентация към лекцията "Масиви" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).