Презентация - "Функции"

Презентация към лекцията "Функции" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).