Презентация - "Използване на обекти"

Презентация към лекцията "Използване на обекти" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).