Презентация - "Методи на масиви и обекти"

Презентация към лекцията "Методи на масиви и обекти" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).