Презентация - "Символни низове"

Презентация към лекцията "Символни низове" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).