Презентация - "Регулярни изрази"

Презентация към лекцията "Регулярни изрази" от курса Основи на JavaScript (декември 2016).