Презентация - "Основи на HTML"

Презентация към лекцията "Основи на HTML" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.