Презентация - "Въведение в CSS"

Презентация към лекцията "Въведение в CSS" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.