Презентация - "JavaScript Document-Object-Model (DOM)"

Презентация към лекцията "JavaScript Document-Object-Model (DOM)" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.