Презентация - "Въведение в jQuery"

Презентация към лекцията "Въведение в jQuery" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.