Презентация - "Въведение в JavaScript"

Презентация към лекцията "Въведение в JavaScript" от курса Училищна академия: HTML, CSS и JavaScript.