Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).