Презентация - "Компонентно тестване"

Презентация към лекцията "Компонентно тестване" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).