Презентация - "Test-Driven Development"

Презентация към лекцията "Test-Driven Development" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).