Презентация - "Isolation Techniques"

Презентация към лекцията "Isolation Techniques" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).