Презентация - "Въведение в курса"

Презентация към лекцията "Въведение в курса" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).