Презентация - "Closures and Scope"

Презентация към лекцията "Closures and Scope" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).

Loading...