Презентация - "Въведение в модула"

Презентация към лекцията "Въведение в модула" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).