Презентация - "Classes and Constructors"

Презентация към лекцията "Classes and Constructors" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).

Loading...