Категория "QA академия"


Академия за QA инженери - безплатни обучения по осигуряване на качеството на софтуера и автоматизирано тестване - част от програмата на софтуерната академия на Телерикпуснат в QA академия от plamenti (534 точки)пуснат в QA академия от lnikod4s (6538 точки)пуснат в QA академия от plamenti (534 точки)