Категория "QA академия"


Академия за QA инженери - безплатни обучения по осигуряване на качеството на софтуера и автоматизирано тестване - част от програмата на софтуерната академия на Телерик
пуснат в QA академия от plnikolova (20 точки)