Категория "QA академия"


Академия за QA инженери - безплатни обучения по осигуряване на качеството на софтуера и автоматизирано тестване - част от програмата на софтуерната академия на Телерик


отговорен в QA академия от Даниел Мечкарски (0 точки)